x
Wijziging zorgmodel per 1 januari

Beste lezer,
Vanaf 1 januari 2022 verandert de financiering van de Geestelijke Gezondheidszorg. Dit wordt het zorgprestatiemodel genoemd en is door de overheid bepaald.

GGZ-instellingen gaan behandelingen vanaf 2022  per contact declareren. Dat is door de overheid bepaald. Uw verzekeraar stuurt u elke maand een rekening van de GGZ-behandeling. Op de zorgkostenfactuur staat op welke datum en met wie een contact heeft plaatsgevonden en hoe lang dat duurde. U heeft vanaf 2022 dus elke maand inzicht in wat er door welke behandelaar gedaan is.

Voor uw eigen risico is deze verandering van belang
Met de invoering van het zorgprestatiemodel komen de zorgkosten in elk kalenderjaar ten laste van het eigen risico. Als u dus start met een behandeling in de GGZ die in het daaropvolgende kalenderjaar doorloopt, dan betaalt u in beide kalenderjaren eigen risico. Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend en betaald. Uiteraard tenzij het maximale eigen risico in dat kalenderjaar al is bereikt door de totaal genoten zorg.

Uw verzekeraar brengt het eigen risico vanaf het begin van de behandeling dus al bij u in rekening. Het eigen risico is een verplicht bedrag om te betalen. U betaalt het eigen risico aan de zorgverzekeraar.

Verder adviseren wij u bij vragen contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Team Moventis GGZ Gelezen
Partners:
 • De Binnenkamer
 • Puur en Zuid
 • Oopsy Daisy
 • Babyconsulente Zuid-Limburg
 • Reboot Care-Gym

Welkom

bij Moventis GGZ.

Moventis GGZ is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Limburg. We bieden psychologische behandeling voor kinderen en jeugdigen tot en met 12 jaar en we bieden Basis GGZ volwassenzorg voor volwassenen met psychische klachten in de zwangerschap en/of vlak na de bevalling. Moventis GGZ heeft als specialismen Infant Mental Health, trauma, hechting, zwanger­schap en de babytijd. Wij werken hierbij veelal lichaamsgericht, met een geïntegreerde systemische benadering. We streven hierbij de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Wij ondersteunen kinderen/jeugdigen en hun ouders en volwassen in het vinden van hun eigen kracht door naast hen te staan en hen de regie in eigen hand te laten houden. Hierbij bieden wij zo min mogelijk ondersteuning waar het kan en zo veel mogelijk onder­steuning waar nodig.

Moventis GGZ heeft een aantal samen­werkingen met zelf­standige hulp­verleners:

 • Oopsy Daisy: Winny van Erp is IMH consulent en biedt begeleiding en behandeling op het vlak van Infant Mental Health. Daarbinnen biedt zij onder andere HypnoBirthing, Sherborne, Shantala Baby­massage en het Mama Atelier.
 • Debby Schrijen van de Binnenkamer is een van onze partners. Zij biedt Basis GGZ volwassenzorg in de bredere zin van het woord. Zij pakt naast boven­genoemde hulpvragen, ook hulpvragen op rondom angsten en depressie.

Daarnaast werken wij samen met Boxchainge en Babyconsulente Zuid-Limburg

  Wachttijden:

 • 01.
  Kerkrade & Brunssum
  Kind & Jeugd: circa 5 maanden
  Volwassenenzorg: circa 5 maanden

  - NB. Bij een hulpvraag waarvoor een specifieke methodiek wordt ingezet of een specifieke behan-delaar nodig is, kan het voorkomen dat er een afwijkende wachttijd geldt. Dit wordt na aanmelding met u gecommu­niceerd.

 • 02.
  Voorrang
  Zwangere cliënten hebben voorrang op de wachtlijst.
  Kinderen van 0 tot en met 2 jaar hebben voorrang op de wachtlijst.