x
Wijziging zorgmodel per 1 januari

Beste lezer,
Vanaf 1 januari 2022 verandert de financiering van de Geestelijke Gezondheidszorg. Dit wordt het zorgprestatiemodel genoemd en is door de overheid bepaald.

GGZ-instellingen gaan behandelingen vanaf 2022  per contact declareren. Dat is door de overheid bepaald. Uw verzekeraar stuurt u elke maand een rekening van de GGZ-behandeling. Op de zorgkostenfactuur staat op welke datum en met wie een contact heeft plaatsgevonden en hoe lang dat duurde. U heeft vanaf 2022 dus elke maand inzicht in wat er door welke behandelaar gedaan is.

Voor uw eigen risico is deze verandering van belang
Met de invoering van het zorgprestatiemodel komen de zorgkosten in elk kalenderjaar ten laste van het eigen risico. Als u dus start met een behandeling in de GGZ die in het daaropvolgende kalenderjaar doorloopt, dan betaalt u in beide kalenderjaren eigen risico. Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend en betaald. Uiteraard tenzij het maximale eigen risico in dat kalenderjaar al is bereikt door de totaal genoten zorg.

Uw verzekeraar brengt het eigen risico vanaf het begin van de behandeling dus al bij u in rekening. Het eigen risico is een verplicht bedrag om te betalen. U betaalt het eigen risico aan de zorgverzekeraar.

Verder adviseren wij u bij vragen contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Team Moventis GGZ Gelezen

Welkom

bij Moventis GGZ.

Moventis GGZ is een organisatie voor geestelijke gezondheids­zorg in Zuid‐Limburg. We bieden psycho­logische behandeling aan kinderen en jeugdigen tot en met 12 jaar. We bieden psycho­logische behand­eling aan volwassenen met psychische klachten in de zwangerschap en/of vlak na de bevalling. We streven er hierbij naar de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Wij bieden behandeling aan kinderen/​jeugdigen en hun ouders en volwas­senen in het vinden van hun eigen kracht door naast hen te staan en hen de regie in eigen hand te laten houden. We streven ernaar om maatwerk te leveren. Dit betekent inten­sief behandelen waar nodig, mogelijk samen met andere organisaties. Zodra gezinnen weer in hun kracht staan, bouwen wij onze betrokkenheid af tot het punt dat gezinnen zonder hulp verder kunnen.


  Wachttijden:

 • 01.
  Kerkrade & Brunssum
  Kind & Jeugd 6 jaar en jonger:
     circa 4 maanden

  Kind & Jeugd 6 tot en met 12 jaar:
     circa 5 maanden

  Volwassenenzorg tijdens zwangerschap / vlak na bevalling:
     geen wachtlijst

  NB. Bij een hulpvraag waarvoor een specifieke methodiek wordt ingezet of een specifieke behan-delaar nodig is, kan het voorkomen dat er een afwijkende wachttijd geldt. Dit wordt na aanmelding met u gecommu­niceerd.

 • 02.
  Voorrang
  We streven ernaar om zwangere cliënten en kinderen van 0 tot 2 jaar voorrang te geven. Er kunnen echter perioden zijn waarin ook zij wat langer moeten wachten.