x
Wijziging zorgmodel per 1 januari

Beste lezer,
Vanaf 1 januari 2022 verandert de financiering van de Geestelijke Gezondheidszorg. Dit wordt het zorgprestatiemodel genoemd en is door de overheid bepaald.

GGZ-instellingen gaan behandelingen vanaf 2022  per contact declareren. Dat is door de overheid bepaald. Uw verzekeraar stuurt u elke maand een rekening van de GGZ-behandeling. Op de zorgkostenfactuur staat op welke datum en met wie een contact heeft plaatsgevonden en hoe lang dat duurde. U heeft vanaf 2022 dus elke maand inzicht in wat er door welke behandelaar gedaan is.

Voor uw eigen risico is deze verandering van belang
Met de invoering van het zorgprestatiemodel komen de zorgkosten in elk kalenderjaar ten laste van het eigen risico. Als u dus start met een behandeling in de GGZ die in het daaropvolgende kalenderjaar doorloopt, dan betaalt u in beide kalenderjaren eigen risico. Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend en betaald. Uiteraard tenzij het maximale eigen risico in dat kalenderjaar al is bereikt door de totaal genoten zorg.

Uw verzekeraar brengt het eigen risico vanaf het begin van de behandeling dus al bij u in rekening. Het eigen risico is een verplicht bedrag om te betalen. U betaalt het eigen risico aan de zorgverzekeraar.

Verder adviseren wij u bij vragen contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Team Moventis GGZ Gelezen
Partners:
 • De Binnenkamer
 • Puur en Zuid
 • Oopsy Daisy
 • Babyconsulente Zuid-Limburg
 • Reboot Care-Gym

Welkom

bij Moventis GGZ.

Moventis GGZ is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid‐Limburg. We bieden psychologische behandeling aan kinderen en jeugdigen tot en met 12 jaar. Hierbij nemen we het hele netwerk rondom het kind als uitgangspunt. Dit betekent dat iedereen rondom het kind belangrijk is en betrokken wordt om deel uit te maken van de zorg die wij leveren. We bieden psycho­logische behand­eling aan volwassenen met psychische klachten in de zwangerschap en/of vlak na de bevalling. Moventis GGZ heeft als specialismen Infant Mental Health, trauma, hechting, zwanger­schap en de babytijd. Daarnaast bieden we diagnostiek en behan­deling bij ontwikkelings­vragen, zoals ADHD, autisme en angst. Wij werken hierbij veelal lichaams­gericht, met een geïnte­greerde systemische benadering. We streven er hierbij naar de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Wij bieden behandeling aan kinderen/​jeugdigen en hun ouders en volwas­senen in het vinden van hun eigen kracht door naast hen te staan en hen de regie in eigen hand te laten houden. We streven ernaar om maatwerk te leveren. Dit betekent inten­sief behandelen waar nodig, mogelijk samen met andere organisaties. Zodra gezinnen weer in hun kracht staan, bouwen wij onze betrokkenheid af tot het punt dat gezinnen zonder hulp verder kunnen.

Moventis GGZ heeft een aantal samen­werkingen met zelf­standige hulp­verleners:

 • Oopsy Daisy: Winny van Erp is IMH consulent en biedt begeleiding en be­handeling op het vlak van Infant Mental Health. Daarbinnen biedt zij onder andere HypnoBirthing, Sherborne en Shantala Baby­massage.
 • De Binnenkamer: Debby Schrijen biedt Basis GGZ volwassenzorg in de bredere zin van het woord. Debby richt zich op hulp­vragen zoals boeven­genoemd, maar biedt ook hulp aan mensen met klachten op het gebied van angst en depressie.

Daarnaast werken wij samen met Reboot Care-Gym en Babyconsulente Zuid-Limburg

  Wachttijden:

 • 01.
  Kerkrade & Brunssum
  Kind & Jeugd 6 – : circa 5 maanden
  Kind & Jeugd 6 + : 3 à 4 maanden
  Volwassenenzorg: circa 4 maanden

  - NB. Bij een hulpvraag waarvoor een specifieke methodiek wordt ingezet of een specifieke behan-delaar nodig is, kan het voorkomen dat er een afwijkende wachttijd geldt. Dit wordt na aanmelding met u gecommu­niceerd.

 • 02.
  Voorrang
  Zwangere cliënten en kinderen van 0 tot 2 jaar hebben voorrang op de wachtlijst.