Diagnostiek

Vraagt u zich af wat er met uw kind aan de hand is? Heeft u of bijvoorbeeld school, of de opvang vragen over de mogelijkheden uw kind? Denkt u aan bijvoorbeeld ADHD of autisme?

Dan kan diagnostiek hier antwoord op geven. Bij diagnostiek kunt u denken aan onderzoek in de breedste zin van het woord. Moventis GGZ heeft de mogelijkheid om intelli­gentie, neuro­psychologisch, persoon­lijkheids- en/of sociaal-emotioneel onderzoek uit te voeren.

Tenslotte bieden wij verschillende manieren om de ouder-kind interactie in kaart te brengen. Door middel van observaties, testen en vragen­lijsten maken we een profiel van de sterke en minder sterke kanten van een persoon of een gezin. Vanuit dit profiel brengen wij een advies uit om klachten te verminderen.

diagnostiek bij Moventis GGZ diagnostiek bij Moventis GGZ