Equitherapie

equitherapie Moventis GGZ

Paarden kunnen goed aanvoelen wat in ons omgaat en het contact en werken met de paarden kan helpen bij jezelf te komen. Deze mogelijkheden in de relatie tussen mens en paard kunnen gebruikt worden om psychische problemen te helpen of de ontwikkeling van een mens te bevorderen.

Bij equitherapie gaat het erom het contact en bewegen met het paard doelmatig te gebruiken, om zo therapeutische effecten te bereiken. Dit op lichamelijk maar ook op psychisch vlak.
Equitherapie houdt in, dat het paard met zijn specifieke sociale leer- en bewegingsmogelijkheden meewerkt als "co-therapeut” om mensen (kinderen en volwassenen) met psychische en/of lichamelijke problemen systematisch te helpen of ze in hun ontwikkeling te bevorderen. Het kan worden ingezet bij traumaklachten, maar ook bij het leren verwerken van sensorische prikkels en het verbeteren van sociale vaardigheden.