Gezinsbehandeling

Bij gezinsbehandeling richt Moventis GGZ zich niet alleen op een kind of jongere, maar op het hele gezin. Hierbij gaan we ervan uit dat het probleem van het ene gezinslid onlosmakelijk verbonden is aan het gehele gezin. We gaan er dan ook van uit dat de kracht van de oplossing in het gehele gezin zit en niet in de individu. Een groot deel van de trajecten binnen Moventis GGZ worden gecombineerd met gezinsbehandeling.

Gezinsbehandeling Moventis GGZ