Individuele behandeling

equitherapie Moventis GGZ

Bij Moventis GGZ bieden wij indi­viduele behan­deling voor kinderen, jeug­digen en vol­was­senen met psychische klachten.
We hebben ver­schil­lende behandel­mogelijk­heden, zoals EMDR/Trauma­behandeling, cognitieve gedragstherapie, PMT, lichaamsgerichte therapie, speltherapie en gedragstherapie. Hierbij nemen we het hele netwerk rondom de aangemelde cliënt als uitgangspunt. Dit betekent dat iedereen rondom de cliënt belangrijk is en betrokken wordt om deel uit te maken van de zorg die wij leveren. Met name bij kinderen en jeugdigen betrekken we waar nodig ouders en school.

Moventis GGZ heeft als specialismen Infant Mental Health, trauma, hechting, zwangerschap en de babytijd. Daarnaast bieden we diagnostiek en behandeling bij ontwikkelingsvragen, zoals ADHD, autisme en angst. Wij werken hierbij veelal lichaamsgericht, met een geïntegreerde systemische benadering.