Klachtenregelingen

Klachtenprocedure Moventis GGZ
We hopen dat we de zorg naar uw tevredenheid hebben kunnen bieden. We betreuren het ten zeerste op het moment dat u ontevreden bent met de geboden zorg. Het staat u vrij om te allen tijde een klacht in te dienen. U kunt hiervoor het klachtenformulier invullen en bij Moventis GGZ indienen. Er zal dan een gesprek worden gepland met de (regie)behandelaar en de zorgmanager om de klacht te bespreken en mogelijk tot een passende oplossing te komen. Indien het niet lukt om onderling tot een passende oplossing te komen, kunt u uw klacht voorleggen aan Klachtenportaal Zorg.
Ga naar het klachtenformulier >
Ga naar de klachtenprocedure >

Klachtenportaal Zorg
Moventis Jeugd GGZ, Moventis Zorg, Kiona Boersma GZ-psychologie en De Binnenkamer maken gebruik van het klachtenportaal zorg:
Ga naar de algemene voorwaarden>
Ga naar de spelregels>
Ga naar het geschillenreglement>
Ga naar het klachtenreglement>
Ga naar het klachtenreglement jeugdwet>
Ga naar het privacyreglement>