Klachtenregelingen

Klachtenprocedure Moventis GGZ

We hopen dat we de zorg naar uw tevredenheid hebben kunnen bieden. Bent u ergens ontevreden over? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. Indien er een klacht of onvrede bij Moventis GGZ binnenkomt, wordt er namelijk ten eerste gekeken of er een oplossing gevonden kan worden middels een eerste gesprek.

Het staat u te allen tijde vrij om hierna alsnog een formele klacht in te dienen. U kunt hiervoor het klachtenformulier van Moventis GGZ invullen en bij ons indienen. Er zal dan een tweede gesprek worden gepland om de ingediende klacht te bespreken en mogelijk tot een passende oplossing te komen.
Ga naar het klachtenformulier van Moventis GGZ>
Ga naar de klachtenprocedure van Moventis GGZ>


Klachtenportaal Zorg

Indien het niet lukt om met Moventis GGZ tot een passende oplossing te komen in een van de twee gesprekken, kunt u uw klacht voorleggen aan Klachten­portaal Zorg.

Klachten­portaal Zorg is een externe, onafhankelijke organisatie waar Moventis GGZ bij is aangesloten om onvrede en klachten over de geboden zorg te helpen oplossen.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenn­portaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachten­portaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden om deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er infor­matie ontbreekt of ondui­delijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachten­procedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenn­portaal Zorg. U start dan nog geen procedure op. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.


Ga naar de algemene voorwaarden van Klachtenportaal Zorg>
Ga naar de spelregels van Klachtenportaal Zorg>
Ga naar het geschillenreglement van Klachtenportaal Zorg>
Ga naar het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg>
Ga naar het klachtenreglement jeugdwet van Klachtenportaal Zorg>
Ga naar het privacyreglement van Klachtenportaal Zorg>