Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie is een echte "doe-therapie". Bij psychomotorische therapie gaat het om de ervaring. Deze ervaring is het uitgangspunt van de therapie; om voelen, denken en handelen (doen) met elkaar te verbinden.
Lichaamsbeweging, een realistisch lichaams­beeld en het vermogen om naar je lichaam te luisteren, zijn belangrijke elementen van het psychisch welbevinden.
PMT is een non-verbale therapie die meestal in een gymzaal gegeven wordt. Er worden bewe­gingsgerichte en lichaamsgerichte oefeningen aangeboden. Hierbij kun je onder andere denken aan klimmen / klauteren, weerbaar­heidsoefeningen, sport- en spel­vormen en ontspanningsoefeningen.
Boosheid, spanningsklachten, omgaan met emoties, faalangst, sociale contacten, zelfbeeld en zelfvertrouwen/assertiviteit zijn hulpvragen die aan bod kunnen komen binnen de PMT.
Moventis GGZ biedt PMT aan binnen een individueel traject, als groepstherapie of gericht op het hele gezin/systeem.
De psychomotorisch therapeut sluit altijd aan bij de hulpvraag en de mogelijkheden van de cliënt.

PMT ruimte