Samenwerkende psychologenpraktijken:
Barrier
Debbie Schrijen
Kiona Boersma GZ Psychologie

Speltherapie

Spelen werkt!

Praten over gevoelige onderwerpen, zoals gevoelens en emoties is niet altijd makkelijk. Voor kinderen is dit extra moeilijk, omdat zij niet altijd begrijpen hoe hun gevoelenswereld er uitziet. Van nature spelen kinderen over wat ze meemaken. Ze spelen na wat ze hebben meegemaakt en oefenen met nieuwe vaardigheden in hun spel. In speltherapie wordt spel als middel ingezet.

Speltherapie is een behandelvorm van kinderen van 4 tot en met 12 jaar met sociaal-emotionele problematiek. Hierbij kan gedacht worden aan angstenklachten, schoolproblemen, verdriet of boosheid door echtscheiding van ouders, problemen met het uiten van emoties of gedragsproblemen. In plaats van te praten, mogen de kinderen die in speltherapie komen spelen!
De therapeut speelt mee en probeert via het spel te begrijpen waarom een kind vastloopt in zijn ontwikkeling of gedrag. Daarnaast oefent de therapeut samen met het kind nieuwe vaardigheden en biedt het kind andere mogelijkheden om met de situatie om te gaan door te spelen.
speltherapie voor kinderen tot en met 12 jaar speltherapie voor kinderen tot en met 12 jaar