Stageplekken

Stages binnen Moventis zijn mogelijk voor studenten die studeren aan een opleiding die vereist is voor het vervullen van een functie binnen Moventis. Te denken valt aan de opleiding klinische psychologie of pedagogische wetenschappen. Het doel van stagebegeleiding vanuit Moventis is het leren van het toekomstig beroep; het ontwikkelen van de juiste competenties en vaardigheden behorende bij de functiebeschrijving, welke vereist zijn voor het werken in de GGZ. Stages binnen Moventis dienen minimaal 1 jaar te duren voor minimaal 3 dagen per week.

Geïnteresseerden kunnen tussen februari en mei, voorafgaand aan het volgend studiejaar, hun interesse kenbaar maken middels en sollicitatiebrief en een CV gericht aan: m.vaessen@moventisggz.nl.
In juni zullen gegadigden worden uitgenodigd, waarna 1 kandidaat zal worden aangenomen.

Sollicitaties buiten de genoemde periode (februari – mei) worden niet in behandeling genomen.