Vergoedingen

Kind en Jeugd

Jeugdhulp voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wordt door de gemeente vergoed. Met een verwijsbrief van een arts, medisch specialist en/of gecertificeerde instelling kan een arrangement bij de gemeente worden aangevraagd. Dit zal de intaker na het eerste kennismakinggesprek aanvragen door middel van een gezinsplan of Plan van Aanpak.

Ook met Jens heeft Moventis GGZ een contract, waardoor ook de hulpvragen voor kinderen en jeugdigen woonachtig in gemeente Heerlen, Landgraaf en Voerendaal vergoed worden.

Volwassenzorg

Moventis GGZ biedt zorg aan volwassenen binnen de Basis GGZ. Naar gelang uw verzekering wordt de behandeling vergoed. Hoeveel uw vergoed krijgt, hangt af hoe uitgebreid u verzekerd bent. Houdt u rekening met een wettelijk vastgesteld en eventueel vrijwillig eigen risico dat u dient te betalen voor uw behandeling.
Moventis GGZ heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars (CZ, Zilveren Kruis, VGZ, Caresq, DSW, ONVZ, Menzis).


Heeft u twijfels, vraag dan eerst bij uw zorgverzekering na of en hoeveel u vergoed krijgt.